Harmonogram prezentácií vystavovateľov

Semináre sa uskutočňujú v seminárnych priestororoch "A" a "B" a v priestore Diskusné fórum.

      Potrebujete poradiť zorientovať sa pri výbere štúdia a voľbe povolania? 
Psychológovia z Výskumného ústavi detskej psychológie a patapsychológie budú viesť poradňu v priebehu všetkých dní konania veľtrhu v samostatnom priestore za seminárnou miestnosťou "B".

     S vystavovateľmi sa návštevník môže kontaktovať prostredníctvom zástupcov, ktorí sa nachádzajú vo výstavných stánkoch a na  prezentačných seminároch denne, v polhodinových intervaloch.
Semináre sú miestom pre otvoreú diskusiu medzi vystavovateľom a návštevníkmi veľtrhu - študentmi, pedagógmi, výchovnými poradcami.
     Semináre sú tak ďalším, významným, zdrojom informácií pre obe strany. Semináre vedú významní zástupcovia vystavovateľov: zástupcovia škôl, vzdelávacích inštitúcií, zamestnávatelia. 

 

Program sprievodných seminárov
utorok 9.10.2018
Sekcia A Sekcia B
10:30 - 10:55Univerzita Palackého v Olomouci
11:00 - 11:25Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:30 - 11:55Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
12:00 - 12:25Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
12:30 - 12:55Masarykova univerzita, Brno
13:00 - 13:10Právnická fakulta UK
13:10 - 13:20Prírodovedecká fakulta UK
10:30 - 10:45Univerzita Komenského v Bratislave
10:45 - 10:55Lekárska fakulta UK
11:00 - 11:25Informatika a ekonomika na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
11:30 - 11:40Filozofická fakulta UK
11:40 - 11:50Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
12:00 - 12:25Univerzita Karlova
12:30 - 12:40Fakulta telesnej výchovy a športu UK
12:40 - 12:50Fakulta managementu UK
13:00 - 13:25University of New York
streda 10.10.2018
Sekcia A Sekcia B
09:30 - 09:55ČVUT v Praze
10:00 - 10:25IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
10:30 - 10:55Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:00 - 11:25Vysoká škola chemicko technologická v Prahe
11:30 - 11:55Masarykova univerzita, Brno
12:00 - 12:25Metropolitní univerzita Praha
12:30 - 12:55University of New York
13:00 - 13:25 Vysoká škola polytechnická
09:30 - 09:55ČZU v Praze
10:00 - 10:25Žilinská univerzita v Žiline
10:30 - 10:55Univerzita Palackého v Olomouci
11:00 - 11:25Ako sa vyvíjali technológie a čo nás čaká najbližších 5 rokov? Nahradia nás roboty?
11:30 - 11:55Informatika a ekonomika na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
12:00 - 12:25Univerzita Karlova
12:30 - 12:40Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
12:40 - 12:50Farmaceutická fakulta UK
13:00 - 13:10Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
13:10 - 13:20Pedagogická fakulta UK
13:20 - 13:30Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
štvrtok 11.10.2018
Sekcia A Sekcia B
09:30 - 09:55Francuzsky institut
10:00 - 10:25University of New York
10:30 - 10:55Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:00 - 11:25Masarykova univerzita, Brno
09:30 - 09:55Slovenska akademicka a informacna agentura
10:00 - 10:25Štúdium s podporou Žlezníc Slovenskej republiky
10:30 - 10:55Univerzita Karlova
11:00 - 11:25 -

 

 

Partneri

  • profit
  • trend
  • logo kdm1
  • EU
  • MSSR
  • SRK