Užitočné informácie pre vystavovateľov a návštevníkov 

22. ročník 
veľtrhu  štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC®
,
sa bude konať v dňoch 9. – 11. 10. 2018, 
     v hlavnom meste Slovenskej republiky v BRATISLAVE, 

Veľtrh sa uskutočňuje pod záštitou
podpredsedu Európskej komisie, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie.

Miesto konania: AEGON aréna, Príkopova 6, v BRATISLAVE

Veľtrh je ideálna platforma, z ktorej môžete prezentovať svoju inštitúciu, bakalárske,  magisterské alebo inžinierske  programy, výmenné programy, jazykové kurzy, kurzy ďalšieho vzdelávania, poradenské služby, ponuky zamestnania a ďalšie služby.

Systém vysokoškolského vzdelávania prechádza mnohými zmenami. Slovenskí študenti sa stali viac mobilní a čoraz viac sa zaujímajú  nielen o štúdium  doma, ale aj v zahraničí. Tieto zmeny vedú k rastúcemu dopytu po up-to-date, na podrobnejšie informácie  na vzdelávacie a profesijné témy pre nasledujúce cieľové skupiny:

 • 1. Finálny  rok štúdia stredoškolákovnavstevnost nova
 • 2. Undergraduate a postgraduálnych študentov
 • 3. Mladí profesionáli a čerství absolventi.

Veľtrh ponúka návštevníkom možnosť diskusie s odbornými pracovníkmi z oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov jednotlivých inštitúcií. 

SÚSTAVA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV

Sústava študijných odborov Slovenskej republiky vydaná rozhodnutím MŠ SR č. 2090/2002-sekr. obsahuje študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie.     

 HODNOTENIE VYSOKÝCH  ŠKÔL A FAKÚLT AGENTÚRAMI 

V roku 2017
Návštevníci : 20. ročník veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA& VAPAC® navštívilo celkom  8 299  návštevníkov. 
Registrovalo a zúčastnilo sa:   243 vystavovateľov
V zastúpení krajín:                     Česká republika, Dánsko, Francúzsko,Holandsko,Kanada, Maďarsko,Rakúsko, Slovenská republika, Švajčiarsko,                                               Švédsko, Taliansko, Veľké Británia, USA.

Rok 2018
Nenechajte si ujsť šancu predstaviť svoju inštitúciu, programy a služby na 22. ročníku veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC®  2018!
Termín konania:      v dňoch  9. – 11. októbra 2018
Miesto konania:      NTC, Príkopová 6, Bratislava.

Ako treba postupovať pri prihlásení sa vystavovateľa na veľtrh?

 • Prvý krok: Vyplniť Registračný formulár
 • Druhý krok: Vyplniť prihlášku, ktorou si vystavovateľ  môže  objednať nasledovné služby: 
  výstavný stánok , výstavnú plochu, zverejnenie informácie  o inštitúcii v katalógu, reklamu  inštitúcie v katalógu, predstavenie inštitúcie na seminári, zverejnenie inštitúcie na web stránke , reklamu na veľkoplošnej obrazovke vo výstavnej hale počas veľtrhu, obšerstvenie ubytovanie v hoteloch v blízskosti konania veľtrhu, hostesky, vstup na spoločenský večer, lístky na divadelné podujatie, taxi službu a pod.
line

Otváracie hodiny veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC

Miesto konania:  NTC, Príkopová 6, 831 03 Bratislava

Otvorenie veľtrhu pre pozvaných hostí:     9.10. 2018   9.00 h
Otváracie hodiny pre verejnosť:      9.10. 2018 10.00 h - 16.00 h
    10.10. 2018   9.00 h - 16.00 h
    11.10. 2018   9.00 h - 14.00 h

line

Deň a hodinu návštevy veľtrhu odporúčame zvoliť podľa vašich dopravných možností. Najväčší nápor návštevníkov je hneď na začiatku návštevných hodín. Odporúčame návštevu naplánovať s prihliadnutím na uvedenú skutočnosť a podľa programu sprievodných seminárov.

SEMINÁRE A DISKUSNÉ FÓRA sa uskutočňujú v priestoroch veľtrhu, ktoré sa nachádzajú v rámci výstaviska.
Každý návštevník veľtrhu má vstup na seminár voľný, na základe zakúpenej vstupenky.
Semináre sú sprievodnou akciou veľtrhu a neovplyvňujú prítomnosť vystavovateľov. Vystavovatelia sú k dispozícii vo svojich výstavných stánkoch v priebehu všetkých dní konania veľtrhu.

VSTUPNÉ - 2 € návštevníci veľtrhu môžu si zakúpiť vstupenky:

Individuálne -  priamo v pokladni výstaviska.
Pedagóg ma vstup na veľtrh zdarma.  V pokladni výstaviska dostane voľnú vstupenku.
Návštevníci s preukazom Znížená práceschopnosť (ZPS) alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) majú, po predložení preukazu, vstup na veľtrh zdarma.

Pri vstupe na výstavisko sa každý návštevník veľtrhu musí preukázať vstupenkou, na kontrolu, poriadkovej alebo bezpečnostnej službe.

PARKOVANIE
Ak do Bratislavy pricestujete autom alebo autobusom, v centre mesta nájdete početné podzemné a vonkajšie parkoviská. Parkovať na okraji ulice je síce povolené, avšak nezabudnite, že pri porušení parkovacích pravidiel môžete nájsť na vašom aute namontovanú papuču alebo ho odtiahne odťahová služba. Návštevníkom mesta odporúčame, aby použili jedno z mestských parkovísk.
Najbližšie parkoviská k výstavisku sú na ulici: Krížna alebo Mickiewiczova.

NA VEĽTRH MESTSKOU hromadnou DOPRAVOU
ul-li  Električky č.: 2, 4
ul-li  Autobusy č.: 53, 75, 98 vystúpiť treba na zastávke Nová doba.

SLUŽBY NA VEĽTRHU:
ul-li  Zdravotná službu zabezpečuje Červený kríž prostredníctvom pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci haly výstaviska, resp. majú vyčlenený priestor  v prednej časti výstavnej haly,  s označením červeného kríža.

ul-li  Poriadková a bezpečnostná služba zabezpečuje poriadok a bezpečnosť návštevníkov a vystavovateľov.  Zároveň kontroluje vstup návštevníkov na veľtrh. V prípade vyžiadania je návštevník, aj vystavovateľ, povinný sa preukázať vstupenkou alebo preukazom vystavovateľa.

line

Partneri

 • profit
 • trend
 • logo kdm1
 • EU
 • MSSR
 • SRK